Το περιστατικό του μήνα

Οκτώβριος 2014:
Αποκατάσταση ολικής οδοντοστοιχίας στην άνω γνάθο

Η ασθενής προσήλθε στο dental smile με ολική οδοντοστοιχία η οποία πραγματοποιήθηκε μόλις λίγους μήνες πριν. Αισθητικά η αποκατάσταση ηταν μη αποδεκτή και η ασθενής ήταν δυσαρεστημένη.


Πριν

2 Οκτώβριος 2014


Πραγματοποιήθηκε καινούργια ολική οδοντοστοιχία στην άνω γνάθο με βάση τους κανόνες της αισθητικής. Η καινούργια αποκατάσταση εκτός απο καλύτερη συγκράτηση, έχει απόλυτη συμμετρία με το πρόσωπο της και η ασθενής πλέον μπορεί να χαμογελάσει με αυτοπεποίθηση.

Μετά

Οκτώβριος 2014 3

Ιούνιος 2013:
Τοποθέτηση Επένθετων

Αποκατάσταση ολόκληρης της άνω αριστερής πλευράς με επένθετα σύνθετης ρητίνης. Σε όλα τα δόντια είχε γίνει ενδοδοντική θεραπεία.

Πριν

4 Ιούνιος 2013


Μετά

Ιούνιος 2013 5

Μάιος 2013:
Τοποθέτηση όψεων πορσελάνης -
Όψεις Πορσελάνης και Ολοκεραμικές Στεφάνες

Πριν

6 Μάιος 2013
Μετά

Μάιος 2013 7

Απρίλιος 2013:
Φρονιμίτης Ημιέγκλειστος

Χειρουργική Εξαγωγή ημιέγκλειστου φρονιμίτη. Δυστυχώς η ζημία στο μπροστινό δόντι είχε ήδη γίνει εξ’ ου και η απονεύρωση.Πριν

8 Απρίλιος 2013

Μετά

Απρίλιος 2013 9

Μάρτιος 2013:
Ανασύσταση Δοντιών και δημιουργία χαμόγελου


Πριν

10 Μάρτιος 2013


Πολυτεριδονισμένα και διαβρωμένα δόντια. Έγιναν ενδοδοντικές θεραπείες (απονευρώσεις) και τοποθετήθηκαν άξονες υαλονημάτων. Κατόπιν έγινε ανασύσταση των δοντιών με συνθέτες ρητίνες (λευκό σφράγισμα) και δημιουργία ολοκληρωμένου χαμόγελου (smile makeover) με όψεις σύνθετης ρητίνης.

Μετά

Μάρτιος 2013 11

Φεβρουάριος 2013:
Αλλαγή σχήματος δοντιών

Αλλαγή σχήματος των δοντιών της άνω γνάθου με σύνθετη ρητίνη. Υπάρχει έλλειψη των πλαγίων τομέων.

Πριν

12 Φεβρουάριος 2013Έγινε μια δοκιμή (mockup1) όπου δεν ήταν αποδεκτό το αποτέλεσμα και έγινε και δεύτερη δοκιμή (mockup2) το αποτέλεσμα της οποίας επιλέχθηκε και για την τελική αποκατάσταση.

Μετά

Φεβρουάριος 2013 13

Ιανουάριος 2013:
Ενδοδοντία-Απονεύρωση

Εξαφάνιση αποστήματος μετά από επιτυχημένη ενδοδοντική θεραπεία.Πριν

14 Ιανουάριος 2013
Μετά

Ιανουάριος 2013 15

Δεκέμβριος 2012:
Επένθετη Οδοντοστοιχία

Όλα είναι περιοδοντικά με κύστες και αποστήματα. Έγινε εξαγωγή και άμεση τοποθέτηση εμφυτευμάτων.

Πριν

16 Δεκέμβριος 2012
Η τοποθέτηση εμφυτευμάτων έγινε στα μοναδικά σημεία που υπήρχε οστό ακόμα και στο γναθιαίο κύρτωμα.

Μετά

Δεκέμβριος 2012 17

Νοέμβριος 2012:
Bonding με όψεις σύνθετης ρητίνης

Συνωστισμένα δόντια άνω και κάτω γνάθου με ιδιαίτερο κυνόδοντα που εξέχει. Bonding με όψεις σύνθετης ρητίνης, σε ρητίνη απόχρωσης λεύκανσης και διαμόρφωσης χαμόγελου.Πριν

18 Νοέμβριος 2012


Μετά

Νοέμβριος 2012 19

Οκτώβριος 2012:
Ανασύσταση Τομέων

Αντικατάσταση ανασυστάσεων τομέων με σύνθετη ρητίνη, σε παιδί 15 ετών, με ταυτόχρονη τοποθέτηση αξόνων υαλονημάτων. Τα δόντια είχαν υποπλασίες και κακότεχνες προηγούμενες ανασυστάσεις.

Πριν

20 Οκτώβριος 2012
Μετά

Οκτώβριος 2012 21

Σεπτέμβριος 2012:
Οστική Ανάπλαση


Ανύψωση ιγμορείου με ταυτόχρονη τοποθέτηση εμφυτευμάτων (στην οπίσθια περιοχή το οστό είχε ύψος 2 χιλιοστά και αποκτήσαμε οστό ύψους 15 χιλιοστά).


Πριν

22 Σεπτέμβριος 2012

Μετά

Σεπτέμβριος 2012 23

Μάιος 2012:
Εσωτερική λεύκανση δοντιούΠριν

24 Μάιος 2012


Μετά

Μάιος 2012 25
X

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε με το Οδοντιατικό Κρήτης.

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, το συντομότερο δυνατό.